PLASTIC TUBE x PIPE THREAD WITH NUT - ELBOW - mm
(plastic tube fittings) b


ART N°
TUBE
A
B (GAS)
294.002
1/4"
3/8" x 24
1/8"
294.003
1/4"
3/8" x 24
1/4"
294.004
5/16"
7/16" x 24
1/8"
294.005
5/16"
7/16" x 24
1/4"
294.006
3/8"
1/2" x 24
1/4"
294.007
3/8"
1/2" x 24
3/8"
294.008
1/2"
11/16" x 20
1/4"
294.009
1/2"
11/16" x 20
3/8"
       

 

PLASTIC TUBE x PIPE THREAD WITH NUT ELBOW - mm
(plastic tube fittings)

Art.
     
294.100
6mm
1/8"
294.101
8mm
1/8"
294.102
6mm
1/4"
294.103
8mm
1/4"
294.104
10mm
1/4"
294.105
10mm
3/8"
294.106
12mm
1/4"
294.107
12mm
3/8"
294.108
12mm
1/2"